Ring til os på: 26 39 08 88

Når du beslutter dig for at sælge din lejlighed, skal du meddele det andelsboligforeningens bestyrelse. De vil forklare dig den videre procedure, som kan variere alt efter foreningens vedtægter.

Vurderingsmanden.dk kontaktes på telefon eller mail for aftale af tid for gennemgang af din lejlighed.

Til stede ved gennemgangen er sælger, vurderingsmanden og eventuelt en repræsentant fra andelsforeningens bestyrelse.

Lejligheden kan gennemgås møbleret.

Før gennemgang af lejligheden har du lavet en opgørelse over de forbedringer som skal indgå i vurderingen. Opgørelsen udføres over hvert enkelt rum med anførelse af:

  • forbedringens art
  • antal af timer arbejdet har taget, hvis arbejdet er selvgjort.
  • udgifter jf. kvitteringer/faktura
  • årstal for anskaffelse

Hvis forbedringer/ombygninger kræver tilladelse fra andelsboligforeningen og offentlig myndighed skal denne forevises, herunder anden dokumentation som fx. statiske beregninger eller lignende.

Her kan du printe et opgørelsesskema

Findes der en tidligere lejlighedsvurdering eller anden opgørelse over forbedringer, fra da du selv overtog lejligheden, skal du vedlægge denne, gerne i kopi. Eventuelt salgsopstilling hvor det fremgår, hvad du har betalt for lejligheden, kan vedlægges.

Ved besigtigelse vil vurderingsmanden gennemgå alle lejlighedens rum. De anførte forbedringer gennemgås, og lejlighedens generelle stand og eventuelle fejl og mangler registreres.

Vurderingsmanden gennemgår bilag under besigtigelsen eller ved efterfølgende udarbejdelse af vurdering.

Såfremt du ikke ønsker at udlevere originale bilag, kan læselige kopier udleveres. Originalbilag returneres sammen med vurderingen.

Cirka 7-10 arbejdsdage efter gennemgang modtager du vurderingen.
Vurderingen fremsendes ligeledes i kopi til andelsboligforeningens bestyrelse og administrator.

Honorar for vurderingen betales almindeligvis af sælger via andelsforeningens administration. Se priser.

Lejlighedsvurderingen udføres på baggrund af sælgers oplysninger samt eventuelle foreviste bilag. Sælger er ansvarlig for oplysningernes rigtighed samt lovlighed af det udførte forbedringsarbejde, herunder tilladelse fra andelsboligforeningen og eventuelt offentlig myndighed.

Er der anførelser i vurderingen som ikke svarer til de faktiske forhold, skal du give besked inden 3 dage efter modtagelse af vurderingen.

Indsigelser fremsendes skriftligt gerne på mail med kopi til andelsboligforeningen og administrationen.

Vurderingsmanden.dk

Christianehøj 118, 2860 Søborg

26 39 08 88
post@vurderingsmanden.dk