Vurderings priser

Priser

Vi har følgende priser på vurderinger:

Vurdering med op til 5 forbedringer:
kr. 2.500,- inkl. moms.

Vurdering med mellem 5 og 10 forbedringer:
kr. 3.000,- inkl. moms.

Vurdering med over 10 forbedringer:
kr. 3.500,- inkl. moms.

Sammenlægninger og større ombygninger fra:
kr. 4.500,- inkl. moms.


Kontantrabat, betaling ved gennemgang kr. 150,00,- inkl. moms

Honoraret betales én gang og omfatter alt hvad en gennemgang måtte afstedkomme, f.eks. ny gennemgang, tvister m.v.