Salg og Belåning

Sælger

Når du beslutter dig for at sælge din lejlighed, skal du meddele det andelsboligforeningens bestyrelse. De vil forklare dig den videre procedure, som kan variere alt efter foreningens vedtægter.

Vurderingsmanden.dk kontaktes på telefon eller mail for aftale af tid for gennemgang af din lejlighed.

Til stede ved gennemgangen er sælger, vurderingsmanden og eventuelt en repræsentant fra andelsforeningens bestyrelse.

Lejligheden kan gennemgås møbleret.

Før gennemgang af lejligheden har du lavet en opgørelse over de forbedringer som skal indgå i vurderingen. Opgørelsen udføres over hvert enkelt rum med anførelse af:

 • forbedringens art
 • antal af timer arbejdet har taget, hvis arbejdet er selvgjort.
 • udgifter jf. kvitteringer/faktura
 • årstal for anskaffelse

 • Hvis forbedringer/ombygninger kræver tilladelse fra andelsboligforeningen og offentlig myndighed skal denne forevises, herunder anden dokumentation som fx. statiske beregninger eller lignende.

  Her kan du printe et opgørelsesskema

  Findes der en tidligere vurdering eller anden opgørelse over forbedringer, fra da du selv overtog lejligheden, skal du vedlægge denne, gerne i kopi. Eventuelt salgsopstilling hvor det fremgår, hvad du har betalt for lejligheden, kan vedlægges.

  Ved besigtigelse vil vurderingsmanden gennemgå alle lejlighedens rum. De anførte forbedringer gennemgås, og lejlighedens generelle stand og eventuelle fejl og mangler registreres.

  Vurderingsmanden gennemgår bilag under besigtigelsen eller ved efterfølgende udarbejdelse af vurdering.

  Såfremt du ikke ønsker at udlevere originale bilag, kan læselige kopier udleveres. Originalbilag returneres med post.

  Cirka 5-7 arbejdsdage efter gennemgang modtager du vurderingen.
  Vurderingen fremsendes ligeledes i kopi til andelsboligforeningens bestyrelse og administrator.

  Honorar for vurderingen betales almindeligvis af sælger via andelsforeningens administration. Se priser.

  vurderingen udføres på baggrund af sælgers oplysninger samt eventuelle foreviste bilag. Sælger er ansvarlig for oplysningernes rigtighed samt lovlighed af det udførte forbedringsarbejde, herunder tilladelse fra andelsboligforeningen og eventuelt offentlig myndighed.

  Er der anførelser i vurderingen som ikke svarer til de faktiske forhold, skal du give besked inden 3 dage efter modtagelse af vurderingen.

  Indsigelser til vurderingen skal fremsendes skriftligt til Vurderingsmanden med kopi til andelsboligforeningen og administrator


  Køber

  I forbindelse med modtagelse af salgsopstilling er vurderingen almindeligvis vedhæftet. Du skal som det første gennemgå lejligheden for at sikre dig at de i vurderingen anførte forbedringer svarer til de faktiske forhold. Du skal sikre dig, at den nødvendige dokumentation foreligger, og at mangler er udbedret eller at det anførte fradrag er tilbageholdt.

  Husk på, at du som udgangspunkt køber lejligheden "som beset" og under de betingelser som er anført i salgsopstillingen og vurderingen.

  Er der ting, du er i tvivl om, skal du i første omgang henvende dig til andelsforeningens bestyrelse.


  Bestyrelse

  Bestyrelsen står for overdragelse af andele i boligforeningen.

  Andelsboligforeningen er ofte repræsenteret under besigtigelse af lejligheder, ved et bestyrelsesmedlem, vicevært eller lignende i henhold til andelsboligforeningens vedtægter eller praksis.

  Ved fremsendelse af vurdering fremsendes kopi til andelsboligforeningen, og det er bestyrelsens ansvar at godkende vurderingen inden overdragelsen kan effektueres. Besked om godkendelse videregives til administrationen såfremt en sådan benyttes.

  Hvorfor benytte vurderingsmand, når man selv kan?

  Ved at benytte vurderingsmanden:

  • Overdrager bestyrelsen en del af sine arbejdsopgaver, på samme måde som når administrationen benyttes.
  • Opnår man en uvildig, professionel og ensartet vurdering af andelshaverens individuelle forbedringsarbejder og af arbejdets håndværksmæssige kvalitet.
  • Opnår man kvalificeret hjælp til efterfølgende henvendelser fra sælger og køber.
  • Slipper man for eventuelle interne stridigheder eller beskyldninger om positiv særbehandling, der kunne opstå pga. personlige relationer eller bestyrelsesstatus.
  • Slipper bestyrelsen for at skulle bedømme dårligt håndværksarbejde udført af andelshaveren.
  • Opnås en vedvarende dialog indtil salget er gennemført.

  Administrator

  Ved at henvise til Vurderingsmanden.dk opnås:

  • En hurtig, professionel og ensartet behandling af et lejlighedssalg.
  • En direkte, tæt kontakt til den enkelte sagsbehandler.
  • Opnår man kvalificeret hjælp til efterfølgende henvendelser fra sælger og køber.
  • En let, overskuelig opgørelse over forbedringer, løsøre og mangler.
  • En vedvarende dialog indtil salget er gennemført.